Jag har inte något personligt emot att det startas ett nytt nätverk för män i vårt land. Varför skulle jag ha det?  Snarare tror jag det är välbehövligt för frågor som berör män, genus, maskulinitet och jämställdhet att vi blir fler som är med i dialogen.

 

Det kanske till och med är bra när det blir tydligt att våra frågor inte alltid går att föra i samma organisation. Jag, personligen, är mycket medveten om att det finns många män som inte vill vara med i dialogen om jämställdhet. Bland annat på grund av den anledningen som du nämner i ditt inlägg. Men det finns många fler orsaker till att det fortfarande finns både kvinnor och män som inte vill ha ett jämställt samhälle. Det är ett faktum vi inte får blunda för.

 

Under rätt många år har det nu förts diskussioner om begreppet mäns våld mot kvinnor. Många hävdare att begreppet i sig skulle skuldbelägga enskilda män för ett våld de inte begår. Jag håller inte med om att det är begreppet gör så. Däremot menar jag att det behövs ett begrepp som tydligt beskriver vad vi vill göra något åt, när det gäller det som annars kallas för våld i nära relationer.

 

Jag tycker det är viktigt att vi män är med och ifrågasätter den dominanta maskulinitet som innebär att många män på olika sätt använder våld i olika former, för att upprätthålla sin/vår överordning. Då menar jag både män som individer, och män som grupp. Det betyder inte att jag ignorerar det faktum att också kvinnor kan ta del av maskulina sätt att lösa konflikter eller upprätthålla makt.

 

I Män för jämställdhet vill vi föra frågan framåt när det gäller vilka det är som är huvudaktörer när det gäller våld i dessa och i andra sammanhang. Det betyder inte att vi negligerar det faktum att också män drabbas av mäns våld. Tvärtom ser vi det som att oerhört viktigt att problematisera de, som i forskningen kallas, ”hegemoniska maskuliniteter” där våld tycks vara en viktig ingrediens. Att mäns våld mot kvinnor är en av de frågor vi lyfter i Män för jämställdhet är för att vi anser att detta är den yttersta konsekvensen av ett o-jämställt samhälle.

 

Vår huvudidé med Män för jämställdhet är att engagera fler män för att vara en del i utvecklingen av det jämställda samhället.