Det har nu gått nästan en vecka sedan terrordåden i Norge. Anders Breivks dåd mot regeringskansliet i Oslo och mördande av unga socialdemokrater på Utöa har kommenterats mycket de senaste dagarna. Själv har jag gått som i någon form av overklighetskänsla och tänkt på alla mina vänner i Norge. En delaktighet i sorgen har gjort mig skrivförlamad. Nu verkar det börja släppa, även om mina tankar hela tiden är hos er i Norge.

 

Många skriver forfarande om Breivik som en enskild galning. Allt fler skriver också om hans tillhörighet till extrem högerideologi. Ingen kan ha missat att han bär på ett stort hat mot socialdemokrater, som han kallar landsförrändare. Eller “kulturmarxister”, ett begrepp jag tror han skapat för att inbegripa alla som tror på välfärdssamhällets grund i socialdemokratin. Han tycks ha mycket svårt för kvinnor och män som engagerar sig för demokrati, jämlikhet och feminism. Att han inte bara hämtar sina idéer från extrema högerideologer, utan också är med och skapar denna ideologi börjar bli uppenbart för allt fler.

 

Det jag har lite svårt att förstå är att så många fortfarande utgår från att denna terrorist lever i en färeställningsvärld. Man pratar om honom som en galning. Visst kan jag hålla med om detta utifrån den norm, den demokratiska hegemoni, som de flesta av oss i Norden vill ha. Men menar vi med begreppet "föreställningsvärld" att han skulle ha en psykiskt sjukdom så tror jag vi tänker fel. Jag tror mer på att Breivik är övertygad om att han har rätt i sin uppfattning och utifrån detta handlade och handlar fullständigt rationellt. Glöm inte att det finns många, i huvdsak män, som bär på denna uppfattning.

 

Det jag som person och som ordförande för Män för jämställdhet tänker mest på just nu är om vi med våra tankar och projekt kan vara med och motverka att det skapas fler pojkar och män som Breivik? Får vi prata om att det faktiskt handlar om hur vi skapar maskulinitet?

 

Anna-Lena Lodenius skrev redan i söndagens DN att det är viktigt att identifiera de ensamma männen. Med det antyder hon också att detta inte bara handlar om ideologi. Om inte maskulinitet är en ideologi? Kanske är det så vi ska tänka framöver?

 

Vi ser ganska tydligt i samhället hur allt fler dras till ondskefulla och icke demokratiska ideologier. Det är i huvudsak pojkar och män som dras till de extrema ideologierna. Det är pojkar och män som utför skolskjutningar, mördar presidenter och statsministrar och står för majoriteten av den våldsamma brottslighet som vi ser runt om oss i världen.

 

"Ensamma män som upplever sig på kant med tillvaron, inte minst de som också är arbetslösa och/eller lågutbildade, förefaller extra utsatta i vår globala tid. En del av dessa, självklart inte mer än en minoritet, utvecklar hat mot samhället. Detta kan manifesteras på olika sätt. Framför allt unga män toppar brottstatistiken. De hänfaller oftare till missbruk och utvecklande av olika asociala beteenden" ... skriver Lodenius.

Vi som agerar för demokrati och feminism får ofta möta kommentarer från dessa, i huvudak, män.

 

Det som media refererat från Breiviks "manifest", tycks vara sådant som många av oss som skriver och agerar för demokratifrågor får möta i kommentarer på våra bloggar. Vi kan också läsa dem då vi funnits med i media av olika slag. De framför ett ideologiskt innehåll med sin grund i en konservativ nationalism. En anti-feminism som manifesteras i oerhört våldsamma termer. Ibland t o m med hot om fysiskt våld.

 

Min slutsats av detta är att den maskulinitet som nationalisterna tycks behöva för sina krig tycks vara hotad. Vi som förespråkar förändring i form av demokrati, jämlikhet och jämställdhet blir dess fysiska fiende. Vi blir förrädare av det nationalistiska arvet, som består i konservatismens ideer vad gäller samhällets och kärnfamiljens bevarande. Grunden för patrarkatet. En gammal konservativ kristet ideal.

 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg det som Anne Holt skriver i DN Kultur den 27 juli att Anders Breivik inte föddes till en "iskall, själlös mördare" ... "Anders Breivik är summan av det liv han levt bland oss, de erfarenheter han har gjort med oss och de tankar han har tänkt inom ett system: det norska" Jag vill gärna bygga på detta med att det svenska systemet inte är speciellt annorlunda än det norska.

 

Högerpopulismen består av män, skriver Dan Andersson i en analyserande artikel. Andersson föreslår att Juholt och Reinfeldt ska sätta sig ner och föra dialog om demokratins förutsättningar i vårt land. Jag tror inte det räcker. Vi måste i hela Sverige sätta oss ner och fundera över "den sociala utvecklingen, om skolan, otrygheten, tilliten mellan människor, ömsesidhet i välfärden, den kulturella utvecklingen, uttunningen av kvaliteten i medierna och om statens förmåga." Jag vet inte om jag tror det är möjligt att vänsterns och högerns ledare ska komma överens om detta. Men jag tror att detta samtal är viktigt på många olika håll i vårt land.

 

Samtalet behöver ta sin start i vilka normer det är vi så gärna upprätthåller och varför vi gör det. Vi vet sedan lång tid tillbaka att det fins ett samband mellan höger - såväl som vänsterextremism, och maskulinism ( = ett försvar för en ojämställd och förlegad syn på maskulinitet). Att påbörja samtalet om normer bland unga män och kvinnor genom att använda sig av vårt nyss framtagna material "Machofabriken" kan leda långt. Detta tillsammans med den omtanke om det fria ordet och demokratin, som det norska folket nu så påtagligt visar upp.