I tisdags träffade jag Lotta Bromé när jag väntade på att komma in i Skolministeriets studio. Vi kom att prata om olika vägar in i männens kamp för jämställdhet. Hon gav mig då en bok som de hade pratat om i ett tidigare program. Boken heter Dingo-Dingo – Den manliga frigörelsen är här. Författare är Leif Eriksson, Bob Hansson och Martin Svensson. Självklart blev jag nyfiken både på boken och på hur författarna hade berätta om den i P4 Extra med Lotta Bromé. Så jag började med att läsa boken.

 

Är boken rolig?

Jo, det kan jag nog tycka att den är lite då och då. Inte minst när jag finner kopplingar till filmen Fight Club. Men nu i en mjukare variant. Ett antal män som inte känner varandra samlas för att fira en man som fyller 50. På festen där inte många känner varandra presenteras de för en ny uppfinning. En Dingo-dingo, som ser ut som en gammaldags fön-apparat på en damfrisering. Där ska männen stoppa in sitt huvud för att bli mer mjuka i sina känslor. Men den här maskinen är bara en kuliss för att Berndt, som han som samlat männen heter, ska få fler män att inse att det är med kramar vi ska förändra maskuliniteten. Larvigt? Ja, men viss humor går att finna i boken och jag är ju inte humorbefriad. Men om syftet med boken är att roa oss så känner jag att författarna använder härskartekniken – förlöjligande. Det blir ett förlöjligande av den rörelse som faktiskt finns bland män för att förändra den traditionella maskuliniteten.

 

Handlar boken om männens frigörelse?

Ja, på något sätt gör den det. Men det blir så himla larvigt när denna frigörelse endast går ut på att vi måste lära oss kramas mer. Vi som män ska mötas, ungefär som i fight club, men i stället för att slåss ska vi krama varandra en gång i veckan i en kvart. När vi sedan har gjort det ska vi prata om vår problem i det ojämställda samhälle, där framför allt kvinnor är så himla dumma mot oss. Här krackelerar historien för mig. Det blir återigen ett förlöjligande av den kvinnokamp, som sedermera har kommit att bli en jämställdhetskamp, som pågått och pågår.

 

Det finns inte någon analys av det manssamhälle vi lever i utifrån en genusförklaring, trots att författarna absolut har utrymme för detta i texten. De har i stället valt att beskriva feminismen som ett hot mot jämställdhetens utveckling.

 

Finns det något viktigt för jämställdhetsarbetet i boken?

Ja, det är inte helt fel att vi uppmärksammar också mäns utsatthet i manssamhället. Men jag tror inte vi kommer så långt, om vi gör det genom att förlöjliga männen väg ut ur lådan (jämför www.machofabriken.se) Det handlar inte om att män ska lära sig krama varandra, utan att puta med stjärten. För mig handlar det mer om att män blir en del i den strukturella förvandlingen av samhället och de förväntningar som finns på respektive genus. Genom att prata om det ojämställda manssamhällets normer och hur vi förändrar dessa, kommer vi också att göra det i vår vardag.

 

Beskrivningen i boken av ett tre män som blivit underordnade av de kvinnor de lever med, varav en av dem upplever det som att hon misshandlar honom, ökar förlöjligandet av både de män som faktiskt blir misshandlade men också av den misshandel som så många män utövar. Att män dessutom utövar ett mycket grövre våld mot kvinnor, missar de helt. Men det är i och för sig inte det som boken ska handla om.

 

Det är ett faktum att det finns män som utsätts för våld från kvinnor. Men ska det beskrivas så menar jag att det är viktigt att det sätts in i rätt sammanhang. Sedan kan vi så klart prata om vad som är rätt sammanhang :-)

 

Så svaret på frågan om denna bok ger något i jämställdhetsarbetet blir; Nej jag tycker inte det.

Inte om vi med jämställdhet menar att vi behöver visa på de strukturer i samhället som skapar och återskapar de olika förväntningar som finns på enskilda kvinnor och män. Individer som måste få komma till sin rätta och bryta de könsmönster som existerar. Som jag tolkar boken är den en skrift som slår mot det jämställdhetsarbete som handlar om att avslöja den genusordning vi befinner oss i, och med det ha en inriktning av att vilja förändra.

 

Det känns som att författarna är tre män som tycker att feminismen är ett hot mot jämställdhet. Att det handlar om att skapa lika möjligheter för kvinnor som för män utifrån kvinnors perspektiv. Män som inte har förstått att feminism och jämställdhetsarbete handlar om att spränga de könsmönster som existerar för alla kön.

 

När jag nu också i lyssnat på programmet, P4 Extra med Lotta Bromé, (1.09.30 in i programmet)

 

kan jag konstatera att mina tankar om författarna håller. De verkar inte ha funderat så himla djupt på det här med genusformationer och jämställdhetens utveckling i vårt land. De är som så många andra, män och kvinnor som tycker en hel del utan att riktigt ta reda på djupet i frågan.

 

På dagens individualistiska sätt är det de egna erfarenheterna som författarna har av kvinnor, som ligger bakom texten. Det är i de kvinnor de själva mött som varit pådrivande på dessa män, för att upprätthålla den patriarkala ordningen, säger Martin Svensson. Det finns en massa bojor som vi män måste frigöra oss ifrån, säger Leif Eriksson, och tyvärr hann han inte utveckla detta. För där håller jag med.

 

Svaret på hur detta ska gå till blir då, också när författarna intervjuas, att när männen börjar kramas mera kommer vi också att prata på ett djupare plan med varandra - det händer något. När Lotta undrar hur dessa män tänker på vad manlighet är för något, blir det alldeles tyst i studion. Det är inte någon lätt fråga, men har man skrivit en hel bok om det borde någon av de tre funderar lite mer kring vad patriarkatet faktiskt står för. I alla fall om de själv använder sig av detta begrepp.

 

Och att männen själva har något ansvar för maskuliniteten tycks de inte tro. Snarare är det så att dessa förväntningar kommer enbart från kvinnor, säger Martin Svensson, och ger ett intryck av att han själv inte har något som helst ansvar för detta. Trots detta är han medveten om att maskulinitet övervärderas. Men vad gör de åt det? Det har inte ens ett svar på om denna förändring ska leda till jämställdhet.

 

Förväntan på att betala notan kommer från kvinnan han bjudit på krogen, men vad är det som gör att han betalar? Och om jag blir bjuden på krogen, oavsett om det är en man eller kvinna som bjuder mig, så utgår jag alltid från att den som bjuder också betalar. Om vi inte kommer överens om något annat innan vi går dit.

 

Men det tar inte så lång tid att läsa boken, så trots allt tycker jag du ska göra det också.