Snart är det val och jag borde inte vara frustrerad över vad jag ska lägga min röst på för parti. Men av någon anledning har jag blivit det. Jag är socialist och feminist. Dessutom medlem i Vänsterpartiet sedan fler år tillbaka. Jag har under den mandatperiod som håller på att ta slut, representerat V i Hallsbergs bildningsnämnd.

I årets val finns jag med på valsedel till Hallsbergs kommun. Visserligen på plats nio, en plats som innebär att jag med stor sannolikhet inte får någon plats i vårt kommunfullmäktige. Om inte valet går exceptionellt bra för Vänsterpartiet i Hallsberg. Jag vet inte ens om jag får behålla den plats jag har i dag, som ledamot i bildningsnämnden. Det handlar ju om hur många ledamöter vi får i respektive nämnd. Men ändå. Borde det inte vara självklart för mig att rösta på Vänsterpartiet?

När det gäller riksdagen och landstinget, som i Örebro heter Region Örebro län, borde det också vara självklart för mig att lägga min röst på Vänsterpartiet.

Men - under de senaste veckorna har jag funderat mycket på hur politiken skulle kunna utvecklas om Feministiskt Initiativ kom in i riksdagen. Jag borde har tänkt på det tidigare, men jag har inte varit helt ok med F!. Jag har haft en känsla av att det inte är ett tydligt vänsteralternativ, då de organiserar feminister oavsett vilken feminism som företräds. Själv är jag helt övertygad om att feminism, könmaktsordnande och klasskamp är något som måste höra samman.

Men, med F! i de politiska församlingarna skulle det med stor sannolikhet bli mer tyngd i frågor som har med jämställdhet att göra. Jag tror att de partier som idag är tydliga i sina skrivningar om att de ska bedriva en feministisk politik, så som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, skulle få mer kraft tillsammans med F!, att driva jämställdhetsfrågor också i praktiken.
På samma sätt som när frågan om miljön kom mer i fokus när Miljöpartiet kom in i riksdagen.

Men skulle F!´s inträde i riksdagen innebära att Vänsterpartiet får mindre inflytande på regeringspolitiken? Jag är inte säker på det. Kommer F! in i riksdagen är det de större partierna som får dela med sig fler mandat än vad de mindre får göra. Det skulle då innebära att SD, M och S skulle få något färre mandat, vilket i sin tur borde leda till att sossarna inser att de ska samverka än mer med V och F!.

Här i Hallsberg finns inte några personer som representerar Feministiskt Initiativ i kommunvalet. Det finns enbart tomma valsedlar utan namn till kommunen och Region Örebro län, enligt Valmyndighetens och F!`s hemsida. Men vad jag förstår kommer det finnas valsedlar tillgängliga i våra vallokaler, där namn finns med till Riksdagsvalet. Vad händer om det finns många i vår kommun som vill rösta på F! och det inte finns några kandidater som kan ta plats i fullmäktige? Ja, det vet jag faktiskt inte. Om jag nu inte får tillräckligt med röster(kryss) på Vänsterpartiets valsedel, kan jag då anmäla mig som representant för F!? Nja, då måste jag nog lämna Vänsterpartiet först och det vet jag inte om jag vill.

Men vikten av att få in kunniga feminister i Hallsbergs kommunfullmäktige kan inte nog understrykas.

För det jag vet är att är att när det gäller jämställdhet och feministiska frågor är jag den i vår kommun som finns på en namnvalsedel som har mest utbildning i kvinno-/genusvetenskap. Jag är rätt säker på att jag också har mest erfarenhet av att arbete med jämställdhet utifrån ett feministiskt perspektiv. Jag har varit aktiv med jämställdhetsfrågor inom politiken både inom S och V sedan mitten av 1980 talet.  När jag inte varit politiskt aktiv har jag varit tjänsteperson sedan 1998 (femokrat som jag brukar kalla mig) då jag har arbetat på Regeringskansliet, ett par länsstyrelser samt funnits med i ett par viktiga statliga utredningar inom jämställdhetsområdet.  Delegationen för jämställdhet i förskolan och en utredning om kvinnofridsuppdragen, där jag var sakkunnig.

Jag har också varit engagerade i organisationen Män för jämställdhet på riksnivå och lokal här i Örebro län sedan dess start 1993, samt varit ordförande i samma organisation i några år. Så med andra ord har jag stor erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsfrågor med fokus på män, maskulinitet och mäns våld mot kvinnor. Både strukturellt och praktiskt.

Det jag också vet är att om jag får många kryss på Vänsterpartiets valsedel kanske jag har en större chans att får fortsätta som kommunpolitiker och driva de feministiska frågorna vidare i vår kommun. Men någon personvalskampanj kommer jag inte driva då jag menar att partiets grundläggande ideologi är något som alla kandidater bör vara väl medvetna om. Men vi har olika fokus, erfarenheter och kunskaper som vi tar med oss in i fullmäktige.

Om F! får tillräckligt med röster i vår kommun att de tar plats i fullmäktige och det inte finns någon person som är medlem i F! som åtar sig att driva deras röst. Ja, då lovar jag att ta det ansvaret!

På vilket sätt?

Ja, det får jag fundera vidare på.