I samarbete med Eskilstuna folkhögskola genomför ETC nu en utbildning i journalistik och opinionsbildning. Utbildningen är ett led i folkhögskolans uppdrag att bidra till att stärka och utveckla demokrati.  

En journalistutbildning på den här nivån handlar om att söka nyheter i media, granska och formulera om dessa, för att framöver allt mer skriva egna texter. Detta leder till att deltagarna inte bara ges praktisk möjlighet att följa etablerade journalisters hantverk. De får också möjlighet att kritiskt granska journalistiska texter samt öva på nyhetsskapande.

I samtal med tre deltagare på utbildningen framkommer de höga förväntningar som finns på utbildningen. Många har sökt av samma orsak som Jenny Karlsson från Umeå som säger:
- att jag vill bli mer medveten om mitt skrivande, varför och hur jag skriver det jag gör.

Jenny hoppas att hon med hjälp av utbildningen kommer ta sig vidare inom journalistiken. Att utvecklas i sitt skrivande så att hon framöver kan försörja på det. - Åtminstone delvis.
Viktigast för de tre är dock drivkraften att bli mer aktiva i att påverka samhällets utveckling, genom sitt skrivande.
- Utbildningen ger kraft och energi, säger Jenny, som påpekar med engagemang att utbildningen redan från start är inriktad på praktiskt redaktionsarbete. Framöver kommer eleverna också få utveckla sitt skrivande av krönikor, recensioner och reportage.  

En viss kritik av att just ETC genomför denna utbildning har framkommit. Debattören Rebecca Weidmo Uvell ställer frågan i sin blogg vad ”man kan lära sig av en socialistisk journalist som driver socialistiska tidningar”, med hänvisning till ETC´s chefredaktör Johan Ehrenberg.

Lennart Clarstedt, en av eleverna, menar att tidningens politiska filosofi inte är något problem för neutralitet i utbildningen.
- Jag sökte den här utbildningen just för att den drivs i samverkan med ETC. För mig är det en garant för en motbild mot den dominerande pressen i Sverige.
Han poängterar att kursledningen är väldigt tydlig med att lära ut den pressetiska logiken - att inte skriva värderande texter.
- Att jag som journalist ska vara neutral i mina värderingar samt ge fler synvinklar utrymme i det jag skriver, säger Lennart.

- Jag skulle nog kunna skriva en artikel med både vänster och högerperspektiv, redan nu efter bara fjorton dagars utbildning, fyller Jenny in och hänvisar till det senaste hemarbetet.  Deltagarna hade då som uppgift att utifrån nyhetsartiklar om det politiska läget göra omskrivningar med inriktning på två olika målgrupper. En grupp från vänster och en från höger.

De tolv deltagarna i den här första kursen kommer från hela landet, har olika bakgrund och åldersskillnaden är stor. Förenar gör den höga ambitionen och de starka förväntningar som finns på utbildningen.

Kommentera

Publiceras ej