Peter Söderström, är en man som arbetat med jämställdhetsfrågor minst lika länge som jag. Vi möttes första gången när jag var på Länsstyrelsen i Örebro för mitt första riktiga jämställdhetsprojekt. Peter jobbade då på Länsstyrelsen i Västernorrland. Han har hela tiden haft som utgångspunkt att lyfta fram mäns ansvar för våldsfrågorna. Samt hur vi ska jobba förebyggande för att förändra de maskulinitetsideal som gör pojkar till våldsamma män.

I dag arbetar Peter som strateg på Reality chek, en del av Talita. Peter tog initiativ till den debattartikel några andra aktiva män, inklusive jag, varit delaktiga i. Som pubilcerades i Svenska Dagbladet. Nu kan ni läsa den i sin helhet nedan, ni som inte har tillgång till Svenska Dagbladet.

"Pornografin är central i en värld där omfattningen av killars och mäns
sexualiserade våld mot flickor och kvinnor uppnår epidemiska proportioner.
Det är en global multimiljard-dollar industri, som skapats och ägs av män,
där män är målgrupp. Av alla nedladdningar på internet relateras 35% till
pornografi. Pornografin profiterar på att cyniskt exploatera och utnyttja,
framför allt unga, flickor och kvinnor som varit utsatta för olika former av
sexualiserat våld, är marginaliserade och socioekonomiskt utsatta, till en
industri där de skall förnedras, avhumaniseras och bli utsatta för mer
sexualiserat våld.
Männen inom pornografin ges som uppgift att kalla kvinnorna horor, spotta
på dem, penetrera dem så de får skador i analen och underlivet, köra ner
penis i halsen tills de kräks, slita dem i håret, binda fast, piska, strypa och
slå. Pornografin är motsatsen till sexuell hälsa. Pojkar och män ska få
utlösning av att flickor och kvinnor förnedras och blir utsatta för sexualiserat
våld. Våldet döljs i pornografin genom att kvinnorna uppmanas att reagera
neutralt eller visa att de njuter, oavsett hur avhumaniserande eller våldsamma
handlingarna är.
Därför är det inte överraskande att forskning visar ett otvivelaktigt samband
mellan de män och killar som konsumerar mycket pornografi och ökad
sexuell aggression mot kvinnor och tjejer. Pornografin har vuxit fram i en
samhällskontext där män historiskt haft rätt till kvinnors liv, kropp och
sexualitet. Kvinnorörelserna har de senaste 100 åren genomdrivit avgörande
förändringar. Olika former av sexualiserat våld har kriminaliserats. Kvinnor
har rätt till sin egen kroppsliga integritet och kan idag ha sex med vem de vill
för sin egen njutnings skull. Samtidigt upprätthålls en kultur där pojkar och
män socialiseras in till att objektifiera och sexualisera flickor och kvinnor, vars
konsekvenser, tydliggjordes av de miljoner flickor och kvinnor som 2017
skrev hashtagen #metoo i sociala medier.
Män har skapat den samhällsstruktur som föder sexism och det är vi män
som utövar nästan allt sexualiserat våld. Därför är det vårt ansvar att aktivt
bryta ner förutsättningarna för att flickor kallas hora, tafsas på och blir
våldtagna i grundskolan, utsatta för sexualiserat våld som barn i sina familjer,
som vuxna i relationer, på arbetsplatser eller i det offentliga rummet. Vi män
är beslutsfattare, partners, fäder, vänner, kollegor. Oavsett roll har vi ett tungt
ansvar att motverka alla former av könsdiskriminering och sexism, där en av
våra viktigaste uppgifter är att se, förstå och motverka folkhälsoproblemet
pornografi. Män som politiker kan i det jämställdhetspolitiska arbetet mot
mäns våld mot kvinnor prioritera kampen mot pornografi i högre grad.
Män i chefsställning kan skapa trygga arbetsplatser fria från sexualiserade
trakasserier och införa filter mot pornografi. Män som arbetar med barn och
unga kan fokusera på förebyggande arbete där kritisk kunskap om
pornografi ingår. Män som lever i relation och män som fäder kan ta initiativ
till samtal med sina partners och barn om vad närhet, sexualitet, respekt och
samtycke är. Alla män kan reflektera kritiskt över sin egen syn på kvinnor,
föra samtal med andra män om vad ömsesidig sexualitet är, ifrågasätta
andra mäns sexistiska och kränkande handlingar mot kvinnor och sluta se
på pornografi. Vi behöver omsätta vårt ansvar till jämställd praktik och
utveckla en sexualitet byggd på samtycke, fri från förtryck, diskriminering
och våld."


Peter Söderström, Strateg, Reality Check
Mikael Thörn, Senior Utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Mikis Kanakaris, Verksamhetsutvecklare, 1000 Möjligheter
Ingvar Rönnbäck, grundare av Another Development Foundation
Marcus Svensson, Sakkunnig i jämställdhet
Tomas Wetterberg, Sakkunnig i jämställdhet
Peter Svensson, föreläsare inom jämställdhet och våldsförebyggande
Harry Skärlund, föreläsare och debattör

Mänsvåldmotkvinnor,